Bài học cuộc sống Câu chuyện về những hạt muối

05/09/2017, 04:14 pm

Cuộc sống luôn có những khó khăn và thử thách, thế nhưng thái độ sống của mọi người mới chính là màng lọc tinh thần để có những cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề khác nhau. Người tích cực nhìn cuộc sống bằng lăng kính lạc quan, người tiêu cực lại nhìn b

Muốn hạnh phúc nên biết những bí mật này

05/09/2017, 04:33 pm

Dù có rắc rối đến đâu thì cũng không có chuyện gì là không giải quyết được. Thế nên hãy cứ bình tĩnh, càng nôn nóng càng khiến mọi chuyện rối hơn mà thôi. Khi khó khăn đang dần trở nên bế tắc, hãy thử thư giãn đầu óc, lỡ đâu bạn sẽ nhận thấy ánh sáng nơi

10 cách để suy nghĩ như một người khôn ngoan

05/09/2017, 03:36 pm

Cuộc sống sẽ không có "giá như", "nếu" hay là những giả thiết được định lập. Cuộc sống sẽ chỉ có hành động thể hiện cho lời nói của bạn. Thế nên đừng để các giả thiết ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Nếu muốn làm, hãy làm ngay đi. Chờ đợi chỉ khiến bạn gi

Fanpage

Lời cảm ơn


Nhờ có Tài Chính HANA mọi khó khăn của Dung giờ tạm thời đã qua, hôm nay mới ngồi viết lời cảm ơn đến Công ty được. D cũng không biết phải cảm ơn như thế nào nữa, chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người trong Công ty đã tận tình giúp D. Lúc nghĩ đến chuyện vay công ty tư nhân D ngại lắm, sợ phiền hà nhiều cái xã hội.

Xem thêm