Những lưu ý khi đi cầm đồ bạn nên biết

  27/12/2016    Lượt xem : 3554

Dịch vụ cầm đồ nổi lên như một dịch vụ hỗ trợ về tài chính cho bạn trong trường hợp khó khăn nhất. Những trường hợp bạn phải cầm đồ đồng nghĩa là bạn không có phương án nào để hỗ trợ bạn.

CÂU CHUYỆN VAY TIỀN

  12/10/2016    Lượt xem : 7358

Tiền rất quan trong nhưng sức khỏe, tình thân là cái đáng quý nhất. Đừng vì sự ích kỷ, sự ham muốn cá nhân đánh mất đi cái quý giá nhất của mỗi chúng ta.

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

Fanpage

Lời cảm ơn


Nhờ có Tài Chính HANA mọi khó khăn của Dung giờ tạm thời đã qua, hôm nay mới ngồi viết lời cảm ơn đến Công ty được. D cũng không biết phải cảm ơn như thế nào nữa, chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người trong Công ty đã tận tình giúp D. Lúc nghĩ đến chuyện vay công ty tư nhân D ngại lắm, sợ phiền hà nhiều cái xã hội.

Xem thêm